Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


3.2. Yhteistyötahot

3.2.1. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Lukiolain 2 §:n 3 momentin mukaan koulu pyrkii tehtävää hoitaessaan läheiseen yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön kodin kanssa tukemalla kotia sen kasvatustehtävässä. Lähtökohtana on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioonottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta. Opiskelijoiden huoltajille järjestetään tilaisuuksia keskustella koulun rehtorin ja opiskelijan opettajien kanssa koulun opetus- ja kasvatustyöstä. Perinteisesti keskustelumahdollisuuksia on ryhmä- ja koulukohtaisissa vanhempaintilaisuuksissa, joiden lisäksi huoltajille tarjotaan myös tilaisuus yksityiseen kehityskeskusteluun. Opiskelija on mukana häntä koskevissa neuvotteluissa. Huoltajat pyritään aktivoimaan opetussuunnitelman kehittämistyöhön.

3.2.2. Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa

Tampereen normaalikoulun lukion keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat normaalikoulun perusopetuksen luokat 7-9, Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt, Tampereen muut lukiot ja toisen asteen oppilaitokset. Normaalikoulu on opettajaharjoittelukoulu, jossa aineenopettajaksi valmistuvat opettajat harjoittelevat tulevaa ammattiaan varten normaalikoulun ja opettajankoulutuslaitoksen opettajien yhteisohjauksessa. Tampereen normaalikoulun lukion tavoitteena on toimia yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa siten, että lukiomme tarjoaa kursseja muille oppilaitoksille ja vastavuoroisesti lukiomme opiskelijat voivat ottaa kursseja tai muita opintojaksoja muista oppilaitoksista. Tampereen normaalikoulu on kansainvälisyyttä painottava Unesco-koulu, ja koululla on yhteistyötä useiden eurooppalaisten oppilaitosten kanssa. Comenius-hanke on yksi yhteistyön muoto.