Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.2. Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

5.2.1. Opetuksen tavoitteet ja oppimisen arvioinnin periaatteet

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, opetetaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: opiskelija oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielen rinnalle. Lukion suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan.

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan kaksikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Opetuksen yleiset tavoitteet

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Arviointi

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen B2.2-taso (toimiva itsenäinen kielitaito) kuvaa pääpiirtein suomi toisena kielenä -opiskelijan hyvää osaamista lukion päättövaiheessa. Opiskelijan kielitaitoprofiilin vahvimmat alueet ovat kuullun ja luetun ymmärtäminen, joissa hyvän osaajan taito yltää B2.2-tasolle. Kirjoittamisen alueella B2.1-taso (itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa hyvää osaamista.

Opiskelijaa arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, jos se on valittu hänen oppimääräkseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Mikäli opiskelija haluaa ja erikseen pyytää, hän saa päättöarvosanan kuitenkin vain S2-kurssien arvosanojen perusteella.

Suomi toisena kielenä -kurssit korvaavat äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pääsääntöisesti pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä.

5.2.2. Pakolliset kurssit

1. Perusteet hallintaan (S21)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

2. Kieli käyttöön (S22)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

3. Kielellä vaikutetaan (S23)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

4. Syvemmät tekstitaidot (S24)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

5. Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

6. Kohti toimivaa kaksikielisyyttä (S26)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

5.2.3. Syventävät kurssit

7. Puhekieli tarkasteluun (S27)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

8. Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.

9. Tekstien maailmassa (S29)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 - 10. Arviointiperusteina ovat mahdolliset kokeet, muut kirjalliset työt, mahdolliset suulliset esitykset ja jatkuva näyttö. Lisäksi opiskelija arvioi itse jatkuvasti omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja puutteitaan.