Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.3 Ruotsin kieli

Kurssien aiheita käsitellään oman kulttuurin sekä suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen kulttuurialueen kannalta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuuksissa esiin tuodut näkökulmat. Opiskelijoilla tulee olla jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Kaikilla kursseilla syvennetään rakenteiden tuntemusta ja laajennetaan sanavarastoa. Pakolliset kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

5.3.1. Pakolliset kurssit

RUB1  KOULU JA VAPAA-AIKA

Tavoitteet

Sisällöt

RUB2  ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA

Tavoitteet

Sisällöt

RUB3  SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA

Tavoitteet

Sisällöt

RUB4  ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN

Tavoitteet

Sisällöt

RUB5  ELINYMPÄRISTÖMME

Tavoitteet

Sisällöt

5.3.2. Valtakunnalliset syventävät kurssit

RUB6  PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN

Tavoitteet

Sisällöt

RUB7  YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Tavoitteet

Sisällöt

5.3.3. Koulukohtaiset syventävät kurssit

RUB8  TUKIKURSSI LUKION ALOITTANEILLE

Tavoitteet

Sisällöt

RUB9  PERUSTIEDOT VAHVOIKSI

Tavoitteet

Sisällöt

RUB10  RUOTSIN ABIKURSSI

Tavoitteet

Sisällöt

Arviointi

Arvioinnin osa-alueita ovat kuullun ja luetun ymmärtäminen, suullinen ja kirjallinen viestintä sekä jatkuva näyttö. Opetukseen osallistuminen ja läsnäolo oppitunneilla ovat osa arviointia. Taitotasoasteikkoja voidaan käyttää opiskelijoiden arvioinnin ja itsearvioinnin välineenä. Opiskelijoille esitellään asteikot opintojen alussa ja niihin palataan opintojen aikana. Niiden avulla opiskelija saa kattavan kuvan kielitaidostaan. Opiskelijoita ohjataan arvioimaan suoritustaan kunkin kurssin painopistealueella. Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan numerolla ja ne voivat vaikuttaa korottavasti opiskelijan päättöarvosanaan.VARIKKOKURSSIT

 

RUB13 - RUOTSIN VARIKKOKURSSI

Lukiolaisille, joilla on vaikeuksia ruotsin kurssien suorittamisessa.

Tavoitteet:

Varikkotoiminnan tarkoitus on tukea ja auttaa, jos

•opiskelijalla on suoritetusta kurssista hylätty arvosana, jolloin hän voi ohjatusti yrittää korottaa kurssin arvosanaa

•opiskelija tarvitsee tukea eri kurssien suorittamiseen

Sisällöt:

Opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan rakentuva sisältö, joka auttaa häntä oppiaineen hylättyjen kurssien suorittamisessa tai tukee opiskelijan suoriutumista kyseisen aineen oppimäärän suorittamisessa varsinaisen kurssin aikana.

Materiaalit: Oppiaineen sisältöjen keskeisen aineksen omaksumista varten koottu ja laadittu materiaali sekä suoritettavan kurssin kurssikirja.

Arviointi: 4-10

 

 

5.3.4. Koulukohtaiset soveltavat kurssit

RUB12  ”GLAD MAT”, KOTITALOUTTA RUOTSIKSI

Tavoitteet

Sisällöt

Arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista