Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


LIIKUNTA

Liikunnanopetuksen tehtävänä on sekä edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa että ohjata ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Liikunnan myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä. Liikunnassa opiskelija ilmaisee itseään ja kokee elämyksiä. Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa kehitetään opiskelijoiden fyysis-motorisia ominaisuuksia sekä tuetaan heidän tasapainoista kasvuaan ja kehitystään. Liikunnan avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta, ohjataan vastuullisuuteen ja reilun pelin hengen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin.

Liikunnan kansanterveydellinen ja -taloudellinen merkitys mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on yleisesti tunnustettu. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää elinikäisen liikunnan merkityksen oman terveytensä ja työkykynsä keskeisenä tekijänä, ja viimeistään lukioaikana omaksuu liikunnallisen elämäntavan ja löytää oman tapansa harrastaa liikuntaa. Tämän takia opiskelijoille tarjotaan mahdollisimman monia erilaisia lajeja.

Opetuksen tavoitteet

Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Arviointi

Liikunnan arvioinnissa huomioidaan taitojen, tietojen ja toimintakyvyn lisäksi opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen. 

Liikunnan pakolliset kurssit suoritetaan hajautetusti.

Pakollisilla liikunnan kursseilla on tytöille ja pojille erilliset ryhmät.

LIIKUNNAN KURSSIT

Liikunta_Kurssit.jpg

PAKOLLISET KURSSIT

LI 1  Taito- ja kuntokurssi,1.vuosi, syksy

Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen , talvi-kevät

Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

Numeroarvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen sekä toimintakyky, taidot ja tiedot

SYVENTÄVÄT KURSSIT

LI 3  Virkisty liikunnasta

Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

LI 4  Yhdessä liikkuen - vanhaintanssit

 Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

LI 5   Kuntoliikunta

Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

SOVELTAVAT KURSSIT

LI 6 Vaelluskurssi

Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

LI7 Mailapelit

Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

LI8 Liikunnan tehokurssi

Keskeiset tavoitteet

Opiskelija

Keskeiset sisällöt

Arviointi

LI 9 Liikunnan lukiodiplomikurssi

Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana ja diplomikokeena.
Valtakunnallisen liikunnan lukiodiplomin suorittamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, tähän määrään sisältyy myös terveystieto. Tämän lisäksi opiskelija antaa näytöt liikuntatiedoista, liikuntakykyisyydestä ja erityisosaamisesta valitsemassaan lajissa. Opiskelijan laatiman portfolion ja muun seurannan perusteella todistukseen merkitään myös eniten harrastetut lajit, menestyminen kilpaurheilussa ja osallistuminen koulun liikuntatoimintaan pääsääntöisesti lukion aikana. Yhteistyötaidot arvioidaan liikuntakurssien perusteella. Tutkielman aihealueet vahvistetaan vuosittain.