Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.24.4. Tietotekniikka

ATK01 INTERNET

Tavoite

Sisältö

Arviointi

ATK02 MULTIMEDIA

Tavoite

Sisältö

Arviointi

ATK03 JAVA-OHJELMOINTI

Tavoite

Sisältö

Arviointi

ATK04  Tablettilaitteiden  Tutor–kurssi

Kurssi suoritetaan ensimmäisen ja toisen lukiovuoden kuluessa itsenäisesti. Kurssilaisten yhteisiä lähitapaamisia järjestetään säännöllisesti. Kurssilla opiskelija ohjaa muita opiskelijoita ja opettajia käyttämään tabletteja mm. iPadia. Lisäksi hän voi perehtyä johonkin tablettitietokoneen sovellukseen.


TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  1. ymmärtää tietotekniikan käytön laaja-alaiset mahdollisuudet opinnoissa
  2. saa pedagogisia valmiuksia käyttää tablettilaitteita opiskelussaan ja oppii opastamaan muita niiden käytössä
  3. saa itsensä kannalta kiinnostavaa tietoa sähköisistä oppimisympäristöistä.


KESKEISET SISÄLLÖT

  1. perehtyminen Dropboxin käyttöön sekä erilaisiin ohjelmiin, esimerkiksi Pagesiin, Notabilityyn, Keynoteen, Socrativeen ja Numbersiin
  2. tutustuminen tablettien esim. iPadin ohjelmiin ja niiden pedagogisen käytön arvioiminen
  3. toimiminen opettajien, opetusharjoittelijoiden ja opiskelijoiden tablettilaitteiden käytön mikrotukihenkilönä oppitunneilla ja muina sovittuina aikoina
  4. sisältöjen tuottaminen koulun kotisivuille
  5. Tablettilaitteisiin sopivien ohjelmien esittelyt opettajille ja opetusharjoittelijoille


ARVIOINTI

  1. Kurssin arvioinnin edellytyksiä ovat läsnäolo sovituissa tilaisuuksissa ja muiden sovittujen tehtävien suorittaminen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
  2. Kurssi on suoritettu, kun opiskelija on tehnyt 38 tuntia työtä.