Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.24.3. Käsityö (tekstiili)

Käsityö lukion oppiaineena antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää käsityöllistä luovuuttaan, ilmaisuaan ja taitoaan. Kokonaisvaltaisen käsityöprosessin läpikäyminen kasvattaa opiskelijan havainnointikykyä, käsityötaitoja, työn arvostamista, itsetuntoa ja arviointikykyä. Käsityön opetuksessa on käytännön työskentelyllä teoriatiedon lisäksi suuri merkitys ja se on tärkeää opiskelijan tasapainoisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen vuoksi. Lukiotasoisessa opetuksessa on tärkeää harjaannuttaa opiskelijan hahmottamisvaihetta, jossa opettaja ohjaa opiskelijaa näkemään ja huomioimaan käsityön maailmaa laajemmin ja oppimaan tyydyttämään tiedon- ja taidonjanonsa tällä saralla. Käsityöperinteen varaan rakennetaan uutta, tiedostaen tekniikoiden ja välineistön merkityksen tuotteen luomisessa.

Yleiset tavoitteet

Sisällöt

Aihekokonaisuudet

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Hyvinvointi ja turvallisuus

Kestävä kehitys

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Teknologia ja yhteiskunta

Viestintä- ja mediaosaaminen.

Arviointi

Käsityötuotteen arviointi koostuu suunnittelun, valmistusprosessin ja valmiin tuotteen arvioinnista. Opiskelijaa kuullaan tuntityöskentelyn yhteydessä, hän perustelee tekemiään valintoja ja muita ratkaisuja. Kurssit arvioidaan annettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet tulee selvästi kertoa kurssin alussa opiskelijalle. Itsearviointi on osa arviointia: Opiskelija dokumentoi työskentelynsä (kuvat, luonnokset, piirrokset ), kuvailee sanallisesti prosessin läpikäymistä ja arvioi onnistumistaan. Näistä osa-alueista koostuu käsityön portfolio.

Valinnaiset kurssit (tekstiilityö)

Ompelukurssi

Tavoitteet:Suunnitella ja valmistaa esteettinen, laadukas ja tarkoituksenmukainen tuote. Luoda valmiuksia monipuoliseen käsityön harrastamiseen ja vahvistaa käsityötaitoja.

Keskeiset sisällöt: Kaavoitus, materiaalitietous: kankaat, langat ja tarvikkeet, ompelutekniset ratkaisut sekä tuotteen suunnittelu ja valmistus sekä portfolio.

Arvostelu: Kurssin suorittamiseen vaaditaan valmis työ ja kirjallinen osuus.

Erikoistekniikat: Väriä kankaalle

Tavoitteet: Tutustua tekstiilien painanta- ja värjäystekniikoihin ja oppia hyödyntämään niitä käsityötuotteen valmistuksessa.

Keskeiset sisällöt: Erilaiset kankaanpainanta- ja värjäysmenetelmät, kokeilut sekä tuotteen/tuotesarjan suunnittelu ja valmistus. Portfolio-työskentely. Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan kurssilla voidaan tutustua myös muuhun tekniikkaan, esim. huovutus.

Arvostelu: Kurssin suorittamiseen vaaditaan valmis työ ja kirjallinen osuus.