Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


5.24.2. Kansainvälisyys

Kansainvälisyys 1

Kulttuurien välinen viestintä

Kurssilla tutustutaan kulttuurien väliseen viestintään sekä yksilö- että yhteisötasolla. Kurssilla rakennetaan kulttuurien välisen viestinnän käsitteistöä ja perehdytään sen eri ilmenemismuotoihin. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat erilaiset eurooppalaiset kulttuuripiirit sekä maailmankulttuurit yleensä.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt:

Kurssilla käsitellään seuraavia kokonaisuuksia:

Aihekokonaisuudet:

Kurssi antaa mahdollisuuden painottaa seuraavia aihekokonaisuuksia:

Arviointi

Kansainvälisyyskurssien arvioinnissa huomio kiinnitetään kurssin asiasisällön ja keskeisten käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen ja kurssitehtävien huolellista suorittamista. Kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10.

Kansainvälisyys 2
Kansainvälinen toiminta

Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen aihekokonaisuuteen yhteistyössä useiden organisaatioiden, mm. ulkomaisen lukion kanssa.

Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Keskeiset sisällöt:

Aihekokonaisuudet:
Kurssi antaa mahdollisuuden painottaa seuraavia aihekokonaisuuksia:

Arviointi
Kansainvälisyyskurssien arvioinnissa huomio kiinnitetään kurssin asiasisällön ja keskeisten käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen ja kurssitehtävien huolellista suorittamista. Kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10.

Kansainvälisyys 3

Maailmankansalaisen tutkinto

Kurssilla tutustutaan opiskelijan valitsemaan tietyn kulttuurin tai kulttuuripiirien väliseen tai paikalliseen ongelmaan tai ilmiöön. Tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi jonkin väestöryhmän tasa-arvoon ja kohteluun liittyvä ongelma tai yhteiskuntarakenteiden muutosten aiheuttamat ongelmat.

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

Kurssin sisällöt:

Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

Työ julkaistaan joko näyttelynä tai muilla median keinoilla ja julkaisu dokumentoidaan.

Aihekokonaisuudet:

Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

Kurssin arviointi:

Kurssin voi suorittaa, vaikka opiskelija ei haluaisi osallistua työllään YK-liiton maailmankansalaisen tutkinnon suorittamiseen.

t-MBA Digital

t-MBA Digital is an online course in business and economics, developed by DOGA schools. The content of the course, if fully completed, corresponds to three courses. The course is studied independently throughout one entire school year. It is recommended to take the course during the 2nd year.

GOALS

CONTENT

COMPLETION & GRADING

Pass/fail. Partial completion possible. If the course is fully completed, the student will receive a certificate from the t-MBA organization.