Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


3.5 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

3.5.1. Yleistä

Kieli- ja kulttuuriryhmillä tarkoitetaan tässä saamelaisia, romaneja, viittomakielisiä ja vieraskielisiä. Opetus toteutetaan tarpeen mukaan. Muita kieliä voidaan käyttää suomen kielen lisäksi sekä apukielenä että varsinaisena opetuskielenä. Vieraskieliset opiskelijat opiskelevat oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus joko suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan tai suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaan.

3.5.2. Maahanmuuttajat ja muut vieraskieliset

Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan opetussuunnitelmaa huomioiden opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat, kuten suomen kielen taito, äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikaisempi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu tukevat opiskelijan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasa­painoiseksi jäseneksi.

Maahanmuuttajalle ja muulle vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta suomea toisena kielenä, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös oman äidinkielen opetusta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Suomen kielen ja opiskelijan äidinkielen opetuksen ohella maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille opis­ke­lijoille annetaan muuta tarvittavaa tukea niin, että he selviytyvät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla. Maahanmuuttajia ja muita vieraskielisiä opiskelijoita informoidaan jo lukio-opintojen alussa heidän opiskelumahdollisuuksistaan, tukijärjestelyistä sekä heidän oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa.

Huoltajille järjestetään mahdollisuus tutustua suomalaiseen koulujärjestelmään, Tampereen normaalikouluun ja sen toimintaan ja erityisesti maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opetusjärjestelyihin. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tavata rehtori, ryhmänohjaaja ja S2-opettaja sekä muita opettajia, joihin heidän toivotaan pitävän säännöllisesti yhteyttä.