Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


7.2. Koulun itsearvioinnin suorituskaavio

Mitä arvioidaan

Miksi arvioidaan

Miten arvioidaan

Kenelle raportoidaan

 

 

Koulun tilaa.

Koulun toimintatapoja.

Koulun toimivuutta.

Koulun tuloksellisuuden kehittäminen.

Koulun ja sen sidosryhmien vuorovaikutuksen kehittäminen.

Koulun resurssien riittävyyden arviointi.

Koulun omaleimaisuuden kehittäminen.

Koulun työskentelyilmapiirin kehittäminen.

Koulun hallinnon kehittäminen.

Koulun opetussuunnitelman kehittäminen.

Työjärjestyksen kehittäminen.

Kehittämiskeskustelu eri henkilöstöryhmien, opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa.

Haastattelu.

Kysely.

Ulkopuolisten arvioijien käyttäminen.

Saatavilla olevien mittareiden käyttäminen.

Koulun kehittämien mittareiden käyttäminen.

 

 

Kouluasteen rehtoreille.

Opettajille.

Opinto-ohjaajille.

Sidosryhmille.

Opiskelijoille.

 

 

Opetusta.

Opetuskäytänteitä.

Koulun vaikuttavuuden kehittäminen.

Opetuksen kehittäminen.

Opetusryhmän työilmapiirin kehittäminen.

Opettajan opetustyön tuloksellisuuden kehittäminen.

Opetussuunnitelman kehittäminen.

 Itsearviointi opetuksesta.

Kurssipalaute opiskelijoilta.

Palaute opetusharjoittelijoilta.

Saatavilla olevien mittareiden käyttö.

Koulun kehittämien mittareiden käyttäminen.

 

Kouluasteen rehtoreille.

Opettajille.

Sidosryhmille.

 

 

Oppimista.

Koulun vaikuttavuuden kehittäminen.

Oppimisen itseohjautuvuuden kehittäminen.

Vastuullisen oppimisen kehittäminen.

Opiskelutaitojen kehittäminen.

 Itsearviointi oppimisesta.

Opettajan testit.

Ulkopuolisten testien käyttö.

Opiskelijoiden jatko-opintoihin sijoittumisen seuranta.

Rehtoreille.

Sidosryhmille.

Opettajille.

Opiskelijoille.