Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


7.4. Koulun kehittämistoiminnan organisointi

Opetussuunnitelmatyöryhmä vastaa yhdessä lukion rehtorin kanssa opetussuunnitelmaan liittyvien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä opetussuunnitelman kehittämisestä. Lisäksi opetus­suunnitelma­­työryhmä valmistelee esityksen opettajainkokoukselle itse­arvioinnin osa-alueista ja vastaa itsearvioinnin toteuttamisesta.

Kansainvälisyystyöryhmä vastaa koulun kansainvälisten suhteiden koordinoinnista ja kehittämisestä.

Tietostrategiatyöryhmän vastuulla on opetussuunnitelmaan sisältyvän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman laatiminen ja siitä tiedottaminen. Lisäksi työryhmä pyrkii toimillaan tukemaan tvt:n opetuskäytön kehittymistä niin määrällisesti kuin laadullisestikin mitattuna. Työryhmä osallistuu tiiviisti eNorssi-yhteistyöhön.