Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


7.3. Koulun kehittäminen ja kokeilutoiminta

Opetushallituksen ja eri yhteisöjen kanssa on Tampereen normaalikoululla useita kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Tampereen normaalikoulu jatkaa yhteistyötään Comenius-yhteistyökumppaneidensa kanssa. Ystävyyskoulut sijaitsevat Englannissa, Ranskassa, Saksassa ja Puolassa sekä Romaniassa.

Tampereen normaalikoulu kehittää verkko-opetusta e-Norssi-nimikkeen alla yhteistyössä muiden nor­maalikoulujen kanssa. Tähän liittyen on koulullemme laadittu tietostrategia, jo­ka asettaa opet­ta­jien atk-tuntemukselle selkeät vaatimukset.

Lukiolaisille ja heidän vanhemmilleen tarjotaan mahdollisuus kehityskeskusteluun. Keskustelut luovat ja ylläpitävät dialogia koulun ja kodin välillä. Keskus­te­luissa ovat mukana ryhmänohjaajan lisäksi opiskelija ja hänen vanhempansa, ja niis­sä arvioidaan yhdessä opiskelijan etenemistä ja pohditaan tavoitteita.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa opiskelijat opis­ke­le­vat pakolliset kurssit perusopetusryhmissään niin, että opettaja ja ryhmä pysyvät joka kurssilla samana. Sama ryhmä, sama opettaja -systeemin tavoitteena on luoda ryhmiin luokat­to­massa lukiossa tarvittavaa me-henkeä sekä eheyttää opetusta ja oppimista ja lisätä jatkuvuutta.