Lukion opetussuunnitelma (vanha ops)
 

Opsin päävalikko


4.2. Kansainvälisyys painopistealueena

Tampereen normaalikoulun lukio on toiminut Unesco-kouluna vuodesta 1984. Koulun painopistealueena on kasvatus kansainvälisyyteen, jota toteutetaan mahdollisimman laaja-alaisesti eri oppiaineissa. Kansain­välisyys­kasvatuksessa opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiään sekä laajentaa ja monipuolistaa kulttuurituntemustaan monikulttuurisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisen yhteis­työn perustaksi. Tampereen normaalikoulun lukiossa kansainvälisyys ilmenee mm. seuraavanlaisesti:

Comenius-ohjelma

Lukio on ollut vuodesta 1995 aktiivisesti mukana Euroopan unionin rahoittamassa Comenius-ohjelmassa, johon osallistuvat myös viisi muuta yhteistyökoulua Euroopasta (Lancaster, Englanti; Aix-en-Provence, Ranska; Rendsburg, Saksa; Biecz, Puola ja Ploiesti, Romania). Koulut osallistuvat yhteistyössä erilaisiin Comenius-projekteihin, joiden aihepiirit vaihtelevat kolmen vuoden välein. Projekteja työstetään integroituna eri oppiaineiden opetukseen tietotekniikkaa hyödyntäen. Vuosittain järjestetään Comenius-viikko, jolloin valituilla opiskelijoilla on mahdollisuus viettää noin viisi päivää yhdessä yllä mainitussa yhteistyökoulussa. Opiskelija osallistuu vastaanottajamaan järjestämään ohjelmaan, ja isäntäperheet jokaisessa vastaanottajamaassa huolehtivat opiskelijan majoituksesta. Comenius-viikon aikana työstetään myös erilaisia Comenius-projekteja yhteistyössä eri yhteistyökouluista tulleiden opiskelijoiden kanssa.

Henkilökohtainen opiskelijavaihto-ohjelma

Lukio toteuttaa henkilökohtaista opiskelijavaihto-ohjelmaa sekä yllä mainittujen yhteistyökoulujen että myös Viron (Tartto) ja Unkarin (Miskolc) yhteistyökoulujen kanssa. Tämä vaihto-ohjelma toteutetaan vasta­vuoroisuusperiaatteella yhteistyökoulujen kesken, ja vaihdon kesto on noin 10 päivää. Opiskelija osallistuu vastaanottajakoulun opetukseen yksilöllisen opetussuunnitelman avulla, ja majoitus on isäntäperheessä.

Jakson kansainvälinen vieras

Jakson alussa lukiossa vierailee eri kansainvälisten alojen, organisaatioiden ja yritysten asiaintuntijoita esittelemässä kansainvälisyyden toteutumista eri toimialoilla.

Kansainvälisyyskurssit

Lukiossa on tarjolla kolme kansainvälisyyteen erikoistunutta kurssia.

Kansainvälisyys 1: Kulttuurien välinen viestintä

Kurssilla tutustutaan kulttuurien väliseen viestintään, rakennetaan kulttuurien välisen viestinnän käsitteistöä ja perehdytään sen eri ilmenemismuotoihin. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat erilaiset eurooppalaiset kulttuuripiirit sekä maailmankulttuurit yleensä.

Kansainvälisyys 2: Kansainväliset organisaatiot

Kurssilla perehdytään erilaisiin kansainvälisiin verkostoihin ja organisaatioihin. Erityisen tarkastelun kohteina voivat olla esim. talouselämän, kansainvälisen politiikan sekä vapaaehtoissektorin ylikansalliset instituutiot.

Kansainvälisyys 3: Maailmankansalaisen tutkinto

Kurssilla tutustutaan opiskelijan valitsemaan tietyn kulttuurin tai kulttuuripiirien väliseen tai paikalliseen ongelmaan tai ilmiöön. Tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi jonkin väestöryhmän tasa-arvoon ja kohteluun liittyvä ongelma tai yhteiskuntarakenteiden muutosten aiheuttamat ongelmat.

Kansainvälisyyskasvatus ilmenee eri oppiaineiden opetuksessa, jossa on mahdollista käyttää myös vieraskielistä opetusmateriaalia ja antaa opetusta vieraalla kielellä. Opintomatkat ulkomaille kurssien puitteissa toteuttavat myös kansainvälisyyskasvatusta.